Over nataal.nl

Nataal is hét onafhankelijke vakblad voor de beroepsgroepen rond de pre- en postnatale dienstverlening. Het bespreekt actuele onderwerpen: hoofdpunten uit het nieuws rondom geboortezorg, interviews en reportages, opinies en achtergronden. Daarnaast houdt Nataal de lezer op de hoogte van nieuwe vakliteratuur en producten, cursussen en congressen.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de beroepsgroepen rond de pre- en postnatale dienstverlening zoals verloskundigen,  thuisbevallingbegeleidende huisartsen, gynaecologen, doula’s, echoscopisten, lactatiekundigen, obstetrie- en gynaecologie verpleegkundigen, kraamverzorgenden,  kinderartsen, en verzorgenden kraamafdeling ziekenhuis. Kortom alle professionals die gerelateerd zijn aan de geboortezorg.

FREQUENTIE & VERSPREIDING

Nataal komt viermaal per jaar uit. Het magazine wordt kosteloos verzonden naar de abonnee. Alle artikelen worden ook online gepubliceerd op nataal.nl.